Kako napraviti zlatni web sajt?

  • Admin
  • 11/1/2022

Kako napraviti zlatni web sajt?

Kakva je veza između Partenona na Akropolju u Grčkoj, ljudske DNK, pčela i izrade web sajta?
Na prvi pogled, nikakva.
Ipak, ono što povezuje ove pojmove je zapravo savršenstvo proporcije, takoreći "božanska proporcija", i ne samo da povezuje ove pojmove, već i mnoge druge stvari svuda oko nas.
Gde god da se okrenete, možete videti primer takozvanog zlatnog preseka. Dok sada čitate ovaj tekst, verovatno niste svesni da je ekran u koji gledate napravljen prema proporcijama zlatnog preseka.

Šta je to zapravo zlatni presek?
Zlatni presek, poznat i pod drugim nazivima kao što su "zlatni odnos", "zlatna sredina", "broj Phi" ili kao "božanska proporcija", predstavlja savršen odnos kraće strane pravougaonika u odnosu na dužu, ako govorimo čisto iz ugla matematike.
Vrednost broja Phi, označenog grčkim slovom "φ" po velikom antičkom vajaru Fidiji, zapravo iznosi 1.6180339887. U bliskom je odnosu sa Fibonačijevim nizom (1, 2, 3, 5, 8,...) jer deljenje jednog broja ovog niza sa prethodnikom daje vrednost veoma približnu vrednosti zlatnog preseka. Ovakva proporcija dizajna se već vekovima smatra najprijatnijom za ljudsko oko, a prisutna je od kada svet postoji.
To jasno pokazuje naziv "božanska proporcija" jer je čovek još davnih dana shvatio da je sve oko njega u prirodi napravljeno upravo prema ovom pravilu i savršenom odnosu. Dakle, sve je idealno i božanstveno.
Primeri primene pravila zlatnog preseka vide se bukvalno svuda oko nas, od prirode i svega što je čini, preko arhitekture, muzike, sve do čoveka.

image


Kako pravilno koristiti pravilo zlatnog preseka pri izradi web sajta?
Kakva je zapravo veza zlatnog preseka i web dizajna? Na koji se način ovo pravilo primenjuje na izradu modernih web sajtova?
Jednostavno, ako je 1:1.618 odnos koji je najprijatniji za ljudsko oko, logično je primeniti ga i u virtuelnom svetu, na oblast dizajna.
Stranica koju web dizajner kreira, može (i trebala bi) se napraviti upravo primenom zlatnog preseka.
Da bi svaki element koji se dodaje na određenu web stranicu (na primer tekst, slike, logo, navigaciona traka, itd) bio postavljen tako da bude u okviru principa zlatnog preseka, potrebno je posmatrati stranicu iz ugla pravougaonika sa proporcijama zlatnog preseka. Primer može biti pravougaonik veličine 1000px*618px. Zašto kraća strana treba da bude baš 618px? Zato što 1000 podeljeno sa 1.618 daje 618 piksela po širini.
Ako se dalje doda kvadrat 618px*618px (takođe u zlatnom odnosu) na desnoj strani, to ostavlja na levoj pravougaonik dimenzija 382px*618px.
Princip podele početnog 1000px*618px pravougaonika se nastavlja na sve ostale pravougaonike koje dobijamo na levoj strani, dok se kvadrati ne dele.
Dakle, suština jeste da uvek dobijemo pravougaonik sa zlatnim proporcijama, odnoso dužina je uvek 1.6180 puta veća od širine.

Zašto koristiti zlatni presek u web dizajnu?
Iako je prethodno rečeno, nije loše ponoviti ono što ljudi uviđaju već vekovima. Zlatni odnos predstavlja najsavršenije proporcije, bilo da se radi o projektu zgrade, biljkama i cveću ili dizajniranju web stranice.
Konkretno kod web dizajna, radi se o podeli web stranice na celine tako da sadržaj koji se prikazuje bude u pravilnom rasporedu, onako kako je najprijatnije za korisnika.
Ako podelimo web stranicu na dve kolone prema principu zlatnog preseka, osim pravilnog rasporeda elemenata, obezbeđujemo i bolje korisničko iskustvo u pogledu navigacije.
Najznačajniji sadržaj će biti najbolje pozicioniran na stranici, što usmerava pažnju korisnika upravo na ono što želimo da bude u fokusu.
Dakle, primena zlatnog preseka u web dizajnu zaista može da stvori "zlatni web sajt" koji može na pravi način da predstavi i prenese poruku koju želite da pošaljete.

image